Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Samtaler om meditasjon

34.46–49. Fire tekster om konsentrasjonens område

En gang da Mesteren var Savatthi, sa han:

«Det finnes fire slags mennesker som mediterer, munker. Hvilke fire? En av dem som mediterer, er god til å definere konsentrasjonens område, men ikke så god til å definere konsentrasjonens mål. En annen er god til å definere konsentrasjonens mål, men ikke så god til å definere konsentrasjonens område. En tredje er ikke så god verken til å definere konsentrasjonens område eller til å definere konsentrasjonens mål. En fjerde er god både til å definere konsentrasjonens område og til å definere konsentrasjonens mål. Av disse fire er han som er god både til å definere konsentrasjonens område og til å definere konsentrasjonens mål den fremste, den beste, ledende, den høyeste og den edleste.

Det er som når vi får melk fra kua, … den edleste av disse fire.»

[Her følger tre tekster etter samme mønster basert på å definere konsentrasjonens område sammenlignet med å praktisere grundig konsentrasjon, praktisere kontinuerlig konsentrasjon og praktisere sunn konsentrasjon.]