Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Samtaler om meditasjon

34.53–54. To tekster om grundig konsentrasjon

En gang da Mesteren var Savatthi, sa han:

«Det finnes fire slags mennesker som mediterer, munker. Hvilke fire? En av dem som mediterer, er god til å praktisere grundig konsentrasjon, men ikke så god til å praktisere kontinuerlig konsentrasjon. En annen er god til å praktisere kontinuerlig konsentrasjon, men ikke så god til å praktisere grundig konsentrasjon. En tredje er ikke så god verken til å praktisere grundig konsentrasjon eller til å praktisere kontinuerlig konsentrasjon. En fjerde er god både til å praktisere grundig konsentrasjon og til å praktisere kontinuerlig konsentrasjon. Av disse fire er han som er god både til å praktisere grundig konsentrasjon og til å praktisere kontinuerlig konsentrasjon den fremste, den beste, ledende, den høyeste og den edleste.

Det er som når vi får melk fra kua, … den edleste av disse fire.»

[Her følger en tekst etter samme mønster basert på å definere grundig konsentrasjon sammenlignet med å praktisere sunn konsentrasjon.]