Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Samtaler om meditasjon

34.55. Kontinuerlig konsentrasjon

En gang da Mesteren var Savatthi, sa han:

«Det finnes fire slags mennesker som mediterer, munker. Hvilke fire? En av dem som mediterer, er god til å praktisere kontinuerlig konsentrasjon, men ikke så god til å praktisere sunn konsentrasjon. En annen er god til å praktisere sunn konsentrasjon, men ikke så god til å praktisere kontinuerlig konsentrasjon. En tredje er ikke så god verken til å praktisere sunn konsentrasjon eller til å praktisere kontinuerlig konsentrasjon. En fjerde er god både til å praktisere sunn konsentrasjon og til å praktisere kontinuerlig konsentrasjon. Av disse fire er han som er god både til å praktisere sunn konsentrasjon og til å praktisere kontinuerlig konsentrasjon, den fremste, den beste, ledende, den høyeste og den edleste.

Det er som når vi får melk fra kua, munker. Fra melka får vi fløte, fra fløten får vi smør, fra smøret får vi ghee (klarnet smør), og fra ghee får vi ghee-krem, og dette regnes som det beste. På samme måte er den som er god både til å praktisere sunn konsentrasjon og til å praktisere kontinuerlig konsentrasjon, den fremste, den beste, ledende, den høyeste og den edleste av disse fire.»