Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om de seks sansefelter

Om de seks sansefelter

35.70. Sannheten er lett å se

Så gikk munken Upavana bort og satte seg ned ved siden av Mesteren, og sa til ham:

—Man snakker om at sannheten er lett å se, Mester. Hva vil det si at sannheten er lett å se, at den er til stede her og nå, at den er åpen for innsyn, fører framover og at forstandige folk kan erkjenne den i sitt eget indre?

—Sett nå at du ser en synlig form med øyet ditt, Upavana, og er deg dette synsinntrykket bevisst, og at du også er klar over de lidenskaper som oppstår i deg med hensyn til dette synsinntrykket.Da vet du at du at du har lidenskaper som er knyttet til dette synsinntrykket, så sant dette da er tilfelle. Det er dette som menes med at sannheten er lett å se, at den er til stede her og nå, at den er åpen for innsyn, fører framover og at forstandige folk kan erkjenne den i sitt eget indre.

Sett nå videre at du registrerer inntrykk gjennom de andre sansene, Upavana, og at du er deg disse inntrykkene bevisst, og at du også er klar over de lidenskaper som oppstår i deg med hensyn til disse sanseinntrykkene.Da vet du at du at du har lidenskaper som er knyttet til disse sanseinntrykkene, så sant dette da er tilfelle. Det er dette som menes med at sannheten er lett å se, at den er til stede her og nå, at den er åpen for innsyn, fører framover og at forstandige folk kan erkjenne den i sitt eget indre.

Sett nå videre at du har en ide i sinnet ditt, Upavana, og at du er deg denne ideen bevisst, og at du også er klar over de lidenskaper som oppstår i deg med hensyn til denne ideen.Da vet du at du at du har lidenskaper som er knyttet til denne ideen, så sant dette da er tilfelle. Det er dette som menes med at sannheten er lett å se, at den er til stede her og nå, at den er åpen for innsyn, fører framover og at forstandige folk kan erkjenne den i sitt eget indre.

Men sett nå at du ser en synlig form med øyet ditt, Upavana, og er deg dette synsinntrykket bevisst, og at du også er klar over du ikke har noen lidenskaper som knytter seg til dette synsinntrykket.Da vet du at du at du ikke har lidenskaper som er knyttet til dette synsinntrykket, så sant dette da er tilfelle. Det er dette som menes med at sannheten er lett å se, at den er til stede her og nå, at den er åpen for innsyn, fører framover og at forstandige folk kan erkjenne den i sitt eget indre.

Sett nå videre at du registrerer inntrykk gjennom de andre sansene, Upavana, og at du er deg disse inntrykkene bevisst, og at du også er klar over at du ikke har noen lidenskaper som knytter seg til disse sanseinntrykkene.Da vet du at du at du ikke har lidenskaper som er knyttet til disse sanseinntrykkene, så sant dette da er tilfelle. Det er dette som menes med at sannheten er lett å se, at den er til stede her og nå, at den er åpen for innsyn, fører framover og at forstandige folk kan erkjenne den i sitt eget indre.

Sett nå videre at du har en ide i sinnet ditt, Upavana, og at du er deg denne ideen bevisst, og at du også er klar over at du ikke har noen lidenskaper som knytter seg til denne ideen.Da vet du at du at du ikke har lidenskaper som er knyttet til denne ideen, så sant dette da er tilfelle. Det er dette som menes med at sannheten er lett å se, at den er til stede her og nå, at den er åpen for innsyn, fører framover og at forstandige folk kan erkjenne den i sitt eget indre.