Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om de seks sansefelter

Samtaler med Jambukhadaka

38.1. Hva er nibbana?

En gang holdt Sariputta til i landsbyen Nalaka i Magadha. Da kom asketen Jambukhadaka bort til ham, hilste høflig og satte seg ned ved siden av ham.

«Jeg har hørt om nibbana (nirvana),» sa Jambukhadaka. «Men hva er egentlig nibbana?»

«Det er en fullstendig utradering av grådighet, hat og uvitenhet, min venn,» svarte Sariputta.

«Men finnes det en vei eller metode for å realisere nibbana?»

«Det finnes, min venn. Det er den edle åttedelte vei, det vil si rett syn, rett beslutning, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon. Dette er veien til nibbana.»