Tekster fordelt etter tema

Boken med vers

Samtaler med Mara

4.14. Hva som sømmer seg for den oppvåknede

En gang da Mesteren var i brahmanlandsbyen Ekasala i Kosala, var han omgitt av en stor flokk borgere og ga dem undervisning i læren.

Den onde Mara så dette og fikk lyst til å forstyrre ham. Han gikk bort til Mesteren og sa:

«Det sømmer seg ikke for deg
å gi andre undervisning.
Ikke heng deg opp i argumenter
for eller mot, mens du gjør dette.»

Mesteren svarte:

«Den fullkomment oppvåknede
har omsorg for andre.
Derfor gir han undervisning.
Den som har kommet fram til sannheten,
henger seg ikke opp i argumenter.»

Da forsto Mara at Mesteren hadde gjennomskuet ham. Trist og nedslått forsvant han på flekken.