Tekster fordelt etter tema

Boken med vers

Samtaler med Mara

4.16. Bollene

En gang da Mesteren var i Savatthi, underviste, gledet, oppmuntret og inspirerte han munkene med ord om læren., og han forklarte dem om de fem involveringsfaktorene. Og munkene fulgte oppmerksom med og lyttet til læren med dyp konsentrasjon.

Den onde Mara så dette og fikk lyst til å forstyrre ham. Det sto mange boller til tørk der, og Mara tok skikkelse som en okse og gikk bortover mot bollene. En av munkene ropte:

«Pass på, den oksen kommer til å knuse bollene!»

Men Mesteren sa:

«Det er ikke noen okse, munk. Det er den onde Mara som har kommet for å forstyrre dere.»

Da Mesteren hadde gjennomskuet Mara, sa han:

«Jeg er ikke det som kalles form, og heller
ikke følelse, identifikasjon eller bevissthet.
Dette er ikke mitt, og jeg lar meg ikke beruse av det.
Den som slik er avruset og har funnet fred,
som er blitt fri fra alle bindinger,
vil aldri bli funnet av Maras hær
uansett hvor de leter etter ham.»

Da forsto Mara at Mesteren hadde gjennomskuet ham. Trist og nedslått forsvant han på flekken.