Tekster fordelt etter tema

Boken med vers

Samtaler med Mara

4.17. De seks sansefeltene

En gang da Mesteren bodde i huset med de spisse gavlene i Storskogen ved Vesali, underviste, gledet, oppmuntret og inspirerte han munkene med ord om læren., og han forklarte dem om de seks sansefeltene. Og munkene fulgte oppmerksom med og lyttet til læren med dyp konsentrasjon.

Den onde Mara så dette og fikk lyst til å forstyrre ham. Han nærmet seg Mesteren med mye skremmende støy og buldring så det var som om jorden skulle revne. En av munkene ropte:

«Pass på! Jorden revner!»

Men Mesteren sa:

«Jorden revner ikke, munk. Det er den onde Mara som har kommet for å forstyrre dere.»

Da Mesteren hadde gjennomskuet Mara, sa han:

«Former, lyder, smaker og dufter,
berøringer og alle slags ideer –
dette er den materielle verden som skremmer,
dette er den verden vi blir beruset av.

Men når den oppvåknedes elev
er oppmerksom, overvinner han dette
og fordriver Maras herredømme
slik sola fordriver nattemørket.»

Da forsto Mara at Mesteren hadde gjennomskuet ham. Trist og nedslått forsvant han på flekken.