Tekster fordelt etter tema

Boken med vers

Samtaler med Mara

4.20. Om regjeringsmakt

En gang bodde Mesteren i en liten hytte i skogen oppe i skråningen av Himalayafjellene i landet Kosala. Mens han satt der fordypet i sine egne tanker, kom han til å undre seg over følgende:

«Kan det være mulig å ha regjeringsmakt uten å drepe eller straffe, uten å beseire eller beherske, uten å oppleve sorg eller skape sorger for andre?»

Den onde Mara forsto hva Mesteren tenkte på, gikk bort til ham og sa:

«Grip regjeringsmakten, Mester! Du kan regjere rettferdig uten å drepe eller straffe, uten å beseire eller beherske og uten å oppleve sorg eller skape sorger for andre!»

«Hvorfor sier du dette, du onde?»

«Du har utviklet de fire spesielle evner til fullkommenhet og mestrer dem fullt og helt, Mester! Du kunne gjøre hele de veldige Himalayafjellene om til massivt gull, om du ville!»

«Om hele det veldige berget
var av reneste, pureste gull,
så ville det likevel ikke
tilfredsstille menneskenes begjær.
Den som forstår selve lidelsen
og kjenner dens dypeste grunn,
hvordan skulle vel han føle lengsel
etter sanselighetens rus?
Den som forstår sine bindinger,
vil øve seg til han når frihet.»

Da forsto Mara at Mesteren hadde gjennomskuet ham. Trist og nedslått forsvant han på flekken.