Tekster fordelt etter tema

Boken med vers

Samtaler med Mara

4.21. Mange munker

Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren var hos sakyaene, holdt han til i Silavati. Mange munker var også der sammen med ham, og de praktiserte iherdig trening. Den onde Mara tok skikkelse som en gammel og krokrygget brahman med stor hårknute. Iført et antilopeskinn kom han pustende og pesende bort til munkene og sa:

«Dere er veldig unge, munker. Dere har forlatt hjemmet i ung alder, i deres beste alder mens dere fortsatt er mørke i håret før dere kunne nyte de sanselige gleder som hører ungdommen til. Så kom nå! Ikke gå glipp av øyeblikket her og nå bare for å jage en framtidig belønning!»

«Vi går ikke glipp av øyeblikket her og nå for å jage en framtidig belønning, brahman. Vi gir tvert imot slipp på framtidige belønninger og lever i øyeblikket her og nå. Mesteren har forklart oss at framtidige sansenytelser medfører mye smerte og lidelse, og at de innebærer store farer. Denne læren er noe som alle selv kan se. Den gir resultater her og nå, innbyr til innsyn, fører til målet og forstandige mennesker kan selv finne ut av den.»

Da den onde Mara hørte dette, ristet han på hodet, smattet med tunga, stakk fram panna med det tretannede gaffelmerket på, tok staven sin og gikk. Deretter gikk munkene bort til Mesteren. De hilste høflig på ham og satte seg ned, og deretter fortalte de hva som hadde skjedd. Mesteren sa:

«Dette var ikke noen brahman, munker. Det var den onde Mara som kom for å forstyrre dere.»

Deretter uttalte han dette verset:

«Den som har sett lidelsen
og som forstår hvordan den oppstår,
hvordan skal han vel kunne ha
tilbøyeligheter til sanselighet?

Den som har sett involveringene
og bindingene til verden,
bør trene for å oppnå
frigjøring fra dette.»