Tekster fordelt etter tema

Boken med vers

Samtaler med Mara

4.4. Første tekst om snarer

Slik har jeg hørt det:

En gang var Mesteren i hjorteparken Isipatana ved Baranasi. Der henvendte han seg til munkene, og sa:

«Munker!»

«Ja, Mester,» svarte de.

Mesteren sa:

«Gjennom systematisk tenkning og systematisk riktig bestrebelse har jeg oppnådd og virkeliggjort den aller høyeste frigjøring, munker. Hvis dere praktiserer systematisk tenkning og systematisk riktig bestrebelse vil også dere oppnå og virkeliggjøre den aller høyeste frigjøring.»

Den onde Mara gikk bort til Mesteren og sa:

«Du er bundet av Maras snarer,
både himmelske og menneskelige.
Du er bundet av Maras bindinger,
og du slipper ikke løs, munk!»

Mesteren svarte:

«Jeg er fri fra Maras snarer,
både himmelske og menneskelige.
Jeg er fri fra Maras bindinger.
Nå har du tapt, du som gjør ende på livet!»

Da forsto Mara at Mesteren hadde gjennomskuet ham. Trist og nedslått forsvant han på flekken.