Tekster fordelt etter tema

Boken med vers

Samtaler med Mara

4.5. Andre tekst om snarer

Slik har jeg hørt det:

En gang var Mesteren i hjorteparken Isipatana ved Baranasi. Der henvendte han seg til munkene, og sa:

«Munker!»

«Ja, Mester,» svarte de.

Mesteren sa:

«Jeg er fri fra alle snarer, munker, både himmelske og menneskelige. Dere er også fri fra alle snarer, både himmelske og menneskelige. Gå ut, munker! Vis medfølelse med verden og gå ut på vandring til glede og nytte for mange mennesker, til glede, nytte og hjelp for guder og mennesker. Dit hvor én går, skal ikke to andre gå. Gi undervisning i denne læren som er god på begynnelsen, god på midten og god på slutten, og forklar både hovedinnholdet og alle de små detaljene! Forklar hvordan vi kan leve det rene og opphøyde liv! Det finnes noen som bare har litt støv på øynene, men som kommer til å gå til grunne dersom de ikke får høre læren. Noen kommer til å forstå læren! Selv skal jeg gå til markedsbyen Sena i Uruvela for å undervise i læren.»

Den onde Mara gikk bort til Mesteren og sa:

«Du er bundet av Maras snarer,
både himmelske og menneskelige.
Du er bundet av Maras bindinger,
og du slipper ikke løs, munk!»

Mesteren svarte:

«Jeg er fri fra Maras snarer,
både himmelske og menneskelige.
Jeg er fri fra Maras bindinger.
Nå har du tapt, du som gjør ende på livet!»

Da forsto Mara at Mesteren hadde gjennomskuet ham. Trist og nedslått forsvant han på flekken.