Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om de seks sansefelter

Samtaler med landsbyhøvdinger

42.12. (10) Rettmessig rikdom

Den som samler seg rikdom på rettmessig vis og uten å bruke vold, kan ha glede og nytte av den selv, og han kan dele med andre og bruke den til å gjøre gode gjerninger. Hvis han ikke er grådig og ikke lar seg beruse av den, og ikke tviholder på den, men ser farene ved den og er forberedt på å gi slipp på den, kan han trygt glede seg over den. Da fortjener han ros på fire punkter.

Hvilke fire?

Det første han kan roses for, er at han har samlet rikdommen på rettmessig vis og uten å bruke vold. Det andre er at han har glede og nytte av den selv. Det tredje er at han deler med andre og bruker den til å gjøre gode gjerninger. Og det fjerde er at han verken er grådig, lar seg beruse av den eller tviholder på den, men ser farene ved den og er forberedt på å slippe taket i den, slik at han da trygt kan glede seg over den.

Disse fire punktene fortjener han ros for.