Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om de seks sansefelter

Tekster om ubesvarte spørsmål

44.10. Finnes det et selv?

Den omvandrende filosofen Vacchagotta gikk bort til Mesteren, pratet høflig med ham en stund og satte seg deretter ned hos ham. Så spør han:

—Finnes det et selv, Gotama?

Buddha svarer ikke.

—Er det da slik at det ikke finnes noe selv, Gotama?

Buddha svarer ikke.

Vacchagotta gjentar spørsmålet, men får fortsatt ikke noe svar, så han reiser seg og går.

Like etter at Vacchagotta har gått sin vei, spør Ananda Mesteren hvorfor han ikke ville svare på det han ble spurt om.

Mesteren sa:

—Hvis jeg hadde svart at det finnes et «selv» når Vacchagotta spurte meg om det, Ananda, da ville det være det samme som å slutte seg til de brahmaner og filosofer som forfekter evighetsteorier.

Men hvis jeg hadde svart at det ikke finnes et «selv», da ville det være det samme som å slutte seg til de brahmaner og filosofer som forfekter nihilisme.

Hvis jeg hadde svart Vacchagotta at det finnes et «selv», ville det ha vært i samsvar med den innsikt jeg har kommet fram til, om at alle fenomener er uten et selv, Ananda?

—Nei, Mester.

—Men hvis jeg hadde svart Vacchagotta at det ikke finnes et «selv», da ville han ha blitt enda mer forvirret enn han allerede var. Da ville han ha tenkt som så: Før hadde jeg et selv, men nå har jeg det ikke lenger!