Tekster fordelt etter tema

Det store kapitlet

Tekster om veien

45.2. Godt vennskap

Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren var sakyaenes land, holdt han til i en av byene deres som het Nagaraka. Da gikk Ananda bort til Mesteren, hilste høflig på ham og satte seg ned ved siden av ham. Så sa han:

«Godt vennskap, godt samhold og en vennlig omgangstone utgjør halvparten av edel livsførsel, Mester.»

«Nei, Ananda. Ikke halve, men hele den edle livsførsel består av godt vennskap, godt samhold og en vennlig omgangstone! En munk som tar vare på godt vennskap, godt samhold og en vennlig omgangstone vil lettere kunne praktisere den åttedelte veien og gjøre framgang i den.

Hvordan gjør han det?

Hvis en munk utvikler rett syn basert på tilbaketrukkethet, lidenskapsløshet og opphør og med sikte på å slippe taket, og deretter utvikler rett tanke, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon basert på de samme tingene—da praktiserer han den åttedelte veien og gjør framgang i den mens han tar vare på godt vennskap, godt samhold og en vennlig omgangstone.

Når jeg derfor sier at men hele den edle livsførsel består av godt vennskap, godt samhold og en vennlig omgangstone, er det slik dette skal forstås, Ananda. Det er nettopp fordi jeg viser godt vennskap at levende vesener som er underlagt tilblivelse, forfall, undergang, sorg, klage, smerte, tungsinn og mismot blir befridd fra disse tingene.

Når jeg derfor sier at hele den edle livsførsel består av godt vennskap, godt samhold og en vennlig omgangstone, er det slik dette skal forstås, Ananda.