Tekster fordelt etter tema

Det store kapitlet

Tekster om de sju oppvåkningsfaktorene

46.6. Samtalen med Kundaliya

En gang oppholdt Mesteren seg i Anjanalunden i hjorteparken ved Saketa. Da kom den omvandrende asketen Kundaliya bort og hilste på ham. Da de hadde utvekslet de sedvanlige høflighetene med hverandre, satte Kundaliya seg ned ved siden av Mesteren, og sa:

«Jeg går ofte i parken og deltar i møter der, Gotama. På den måten får jeg meg litt åndelig føde etter frokosten. Jeg rusler omkring fra den ene parken til den andre, og ser brahmaner og filosofer som fører debatt bare for debattens skyld. Det ser nesten ut til at det er selve debatten som gir livet deres verdi. Men hva med deg, Gotama—hva ser du som verdifullt i den måten du lever på?»

«Den som har kommet fram til sannheten, kan glede seg over fruktene av kunnskapsbasert frigjøring.»

«Hva er det som må trenes og utvikles for å kunne gjennomføre kunnskapsbasert frigjøring, Gotama?»

«For å gjennomføre kunnskapsbasert frigjøring, må du trene og utvikle de sju oppvåkningsfaktorene, Kundaliya.»

«Og hva er det som må trenes og utvikles for å kunne gjennomføre de sju oppvåkningsfaktorene, Gotama?»

«For å kunne gjennomføre de sju oppvåkningsfaktorene, må du trene og utvikle oppmerksomhet på de fire hovedområdene, Kundaliya.»

«Og hva er det som må trenes og utvikles for å kunne gjennomføre oppmerksomhet på de fire hovedområdene, Gotama?»

«For å kunne gjennomføre oppmerksomhet på de fire hovedområdene, må du trene og utvikle den trefoldige gode atferd, Kundaliya.»

«Og hva er det som må trenes og utvikles for å kunne gjennomføre den trefoldige gode atferd, Gotama?»

«For å kunne gjennomføre den trefoldige gode atferd, må du trene og utvikle sansekontroll, Kundaliya.»