Tekster fordelt etter tema

Det store kapitlet

Tekster om oppmerksomhetstrening

47.11. En stor person

Sariputta henvendte seg til Mesteren og sa:

«Man snakker om ’store personer’, Mester. Hva er det som gjør en person stor?»

Mesteren svarte:

«Den som har et frigjort sinn, vil jeg kalle en stor person, Sariputta. Den som ikke har et frigjort sinn, vil jeg ikke kalle stor.

Og hva menes så med et frigjort sinn, Sariputta?

Det er når du gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden, og betrakter kroppen som kropp, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Når du således betrakter kroppen som kropp, blir tanken lei av de innbilske egoforestillingene og slipper taket i dem og blir fri. På samme måte gir du slipp på grådighet og motvilje overfor verden, og betrakter følelsene som følelser, tankene som tanker og fenomenene som fenomener, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Når du betrakter følelsene, tankene og fenomenene slik, blir tanken lei av de innbilske egoforestillingene og slipper taket i dem og blir fri. Slik blir sinnet frigjort, Sariputta. Og den som har et frigjort sinn, vil jeg kalle en stor person, ikke en som ikke har et frigjort sinn.