Tekster fordelt etter tema

Det store kapitlet

Tekster om oppmerksomhetstrening

47.19. Tar du vare på deg selv, tar du vare på andre

En gang oppholdt Mesteren seg blant sumbhaene, en av byene deres som het Sedaka. Der henvendte Mesteren seg til munkene og sa:

«Det var en gang en stavakrobat som satte opp en høy bambusstav og sa til læregutten sin:

’Kom her, kjære Medakathalika. Klyv opp denne bambusstaven og still deg oppå skuldrene mine..’

’Ja vel, lærer,’ sa han, og gjorde som han hadde sagt.

Og akrobaten sa videre:

’Ta godt vare på meg, Medakathalika, så skal jeg ta godt vare på deg. Når vi passer på hverandre og tar godt vare på hverandre, kan vi vise kunstene våre og tjene penger, og komme trygt ned fra bambusstaven igjen.’

Men læregutten Medakathalika svarte:

’Jeg er ikke helt enig, lærer. Ta heller godt vare på deg selv, lærer. så skal jeg ta godt vare på meg selv. Når vi passer på oss selv og tar godt vare på oss selv, kan vi vise kunstene våre og tjene penger, og komme trygt ned fra bambusstaven igjen.’

Slik skal det gjøres,» sa Mesteren.

«Det er som læregutten Medakathalika sa. Tren oppmerksomhet med tanke på å ta vare på deg selv. Men tren også oppmerksomhet med tanke på å ta vare på andre. Tar du vare på deg selv, tar du vare på andre. Og tar du vare på andre, tar du vare på deg selv.

Men hvordan tar du vare på andre ved å ta vare på deg selv? Det er ved praksis og regelmessig trening. Slik tar du vare på andre ved å ta vare på deg selv.

Og hvordan tar du vare på deg selv ved å ta vare på andre? Det gjør du ved å vise tålmodighet, føre et ikkevoldelig liv og fylle sinnet med nestekjærlighet og medfølelse. Slik tar du vare på deg selv ved å ta vare på andre.»