Tekster fordelt etter tema

Det store kapitlet

Tekster om oppmerksomhetstrening

47.21. God atferd

«Hvilken hensikt hadde Mesteren med å fastsette regler for god atferd, Ananda?»

«Godt sagt, Bhadda! Du tenker fornuftig og har god innsikt, for dette var et godt spørsmål. Mesteren fastsatte regler for god atferd for å gjøre det lettere å utvikle oppmerksomhet på de fire hovedområdene.»