Tekster fordelt etter tema

Det store kapitlet

Tekster om oppmerksomhetstrening

47.22. Hvordan bevare læren

En gang holdt munkene Ananda og Bhadda til i Haneparken ved Pataliputta. En kveld Bhadda hadde meditert for seg selv, gikk han bort til Ananda og hilste høflig på ham. De snakket vennlig sammen en liten stund og så satte Bhadda seg end ved siden av Ananda. Da han hadde satt seg, sa han:

«Hvilken årsak og hvilke betingelser skal det til for at den gode lære skal gå til grunne, Ananda? Og hvilken årsak og hvilke betingelser skal det til for at den gode lære ikke skal gå til grunne?»

«Godt sagt, Bhadda! Du er både kløktig og forstandig, og her stiller du et godt spørsmål. Hvilken årsak og hvilke betingelser skal det til for at den gode lære skal gå til grunne, spør du. Og hvilken årsak og hvilke betingelser skal det til for at den gode lære ikke skal gå til grunne? Nå skal du høre.

Hvis oppmerksomhet på de fire hovedområdene ikke blir utviklet og praktisert regelmessig, vil den gode lære gå til grunne. Men hvis oppmerksomhet på de fire hovedområdene blir utviklet og praktisert regelmessig, vil den gode lære ikke gå til grunne.

Og hvilke fire?

Det er å gi slipp på grådighet og motvilje overfor verden, og betrakte kroppen som kropp, følelsene som følelser, tankene som tanker og fenomenene som fenomener, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse.

Hvis oppmerksomhet på disse fire hovedområdene ikke blir utviklet og praktisert regelmessig, vil den gode lære gå til grunne. Men hvis oppmerksomhet på disse fire hovedområdene blir utviklet og praktisert regelmessig, vil den gode lære ikke gå til grunne.»