Tekster fordelt etter tema

Det store kapitlet

Tekster om oppmerksomhetstrening

47.26. Om å være under trening

En gang henvendte Sariputta seg til Anuruddha og sa:

«Man snakker om å være under trening, Anuruddha. Hva vil det si å være under trening?»

«Den som i begrenset grad har utviklet oppmerksomhet på de fire hovedområdene, sies å være under trening.

Og hvilke fire?

Det er å gi slipp på grådighet og motvilje overfor verden, og betrakte kroppen som kropp, følelsene som følelser, tankene som tanker og fenomenene som fenomener, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse.»