Tekster fordelt etter tema

Det store kapitlet

Tekster om oppmerksomhetstrening

47.27. Om å være utlært

En gang henvendte Sariputta seg til Anuruddha og sa:

«Man snakker om å være utlært, Anuruddha. Hva vil det si å være utlært?»

«Den som til fullkommenhet har utviklet oppmerksomhet på de fire hovedområdene, sies å være utlært.

Og hvilke fire?

Det er å gi slipp på grådighet og motvilje overfor verden, og betrakte kroppen som kropp, følelsene som følelser, tankene som tanker og fenomenene som fenomener, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse.»