Tekster fordelt etter tema

Det store kapitlet

Tekster om oppmerksomhetstrening

47.28. Egenskaper for å vinne innsikt

En gang henvendte Sariputta seg til Anuruddha og sa:

«Hvilke egenskaper har du utviklet og perfeksjonert for å vinne en så dyp innsikt, Anuruddha?»

«De egenskapene jeg har utviklet og perfeksjonert for å vinne en så dyp innsikt, min venn, er oppmerksomhet på de fire hovedområdene.

Og hvilke fire?

Det er å gi slipp på grådighet og motvilje overfor verden, og betrakte kroppen som kropp, følelsene som følelser, tankene som tanker og fenomenene som fenomener, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse.

Det er denne oppmerksomheten på de fire hovedområdene som jeg har utviklet og perfeksjonert og som har gitt meg en så dyp innsikt, slik at jeg forstår universet med sine tusener av verdener.»