Tekster fordelt etter tema

Det store kapitlet

Tekster om oppmerksomhetstrening

47.29. Trening for de som er syke

En gang oppholdt Ananda seg ved Ekornforingsplassen i Bambuslunden ved Rajagaha. På den tiden var det en husherre ved navn Sirivaddha som ble alvorlig syk og hadde store smerter. Sirivaddha kalte til seg en mann og sa til ham:

«Kan du ikke gå til Ananda, kjære venn, og hilse ham fra meg? Bøy deg ærbødig for ham og si at jeg er blitt alvorlig syk og har store smerter. Spør om han vil være så snill å komme på besøk.»

Mannen så gjorde, og Ananda aksepterte invitasjonen.

Tidlig neste morgen, da Ananda hadde kledd på seg, gikk han med kappe og bolle til Sirivaddhas hus og satte seg ned på den plassen som var gjort klar for ham. Da han hadde satt seg, sa han til Sirivaddha:

«Hvordan går det med deg husherre, føler du deg bedre? Jeg håper smertene dine avtar eller i det minste ikke blir verre, så du kan bli frisk igjen.»

«Det står dårlig til med meg, høystærede, jeg blir bare verre. Smertene er sterke og øker på i stedet for å avta. Jeg blir visst ikke frisk igjen.»

«Da bør du trene på denne måten, husherre: Jeg vil gi slipp på grådighet og motvilje overfor verden, og betrakte kroppen som kropp, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Jeg vil gi slipp på grådighet og motvilje overfor verden, og betrakte følelsene som følelser, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Jeg vil gi slipp på grådighet og motvilje overfor verden, og betrakte tankene som tanker, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Jeg vil gi slipp på grådighet og motvilje overfor verden, og betrakte fenomenene som fenomener, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Slik bør du trene.»

«Jeg øver allerede oppmerksomhet på de fire hovedområdene i samsvar med Mesterens undervisning, høystærede, jeg praktiserer allerede denne metoden. Jeg gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden, og betrakter kroppen som kropp, følelsene som følelser, tankene som tanker og fenomenene som fenomener, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Og når det gjelder de fem lavere bindingene som Mesteren har forklart, kan jeg ikke se at det finnes en eneste igjen i mitt indre, Ananda.»

«Det er bra for deg, husherre, virkelig bra for deg! Etter det du her sier, er du en som ikke vil falle tilbake!»