Tekster fordelt etter tema

Det store kapitlet

Tekster om oppmerksomhetstrening

47.37. Veien til det som ikke dør

Det finnes fire hovedområder for oppmerksomheten, munker. Hvilke fire?

Det er å gi slipp på grådighet og motvilje overfor verden, og betrakte kroppen som kropp, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Når du betrakter kroppen som kropp, gir du slipp på all handletrang som har med kroppen å gjøre. Det er veien til det som ikke dør.

Det er å gi slipp på grådighet og motvilje overfor verden, og betrakte følelsene som følelser, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Når du betrakter følelsene som følelser, gir du slipp på all handletrang som har med følelsene å gjøre. Det er veien til det som ikke dør.

Det er å gi slipp på grådighet og motvilje overfor verden, og betrakte tankene som tanker, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Når du betrakter tankene som tanker, gir du slipp på all handletrang som har med tankene å gjøre. Det er veien til det som ikke dør.

Det er å gi slipp på grådighet og motvilje overfor verden, og betrakte fenomenene som fenomener, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Når du betrakter fenomenene som fenomener, gir du slipp på all handletrang som har med fenomenene å gjøre. Det er veien til det som ikke dør.»