Tekster fordelt etter tema

Det store kapitlet

Tekster om oppmerksomhetstrening

47.4. Samtalen i Sala

En gang oppholdt Mesteren seg i brahmanlandsbyen Sala i landet Kosala. Der henvendte han seg til munkene, og sa:

«De nye munkene som forlot hjemmet for kort tid siden og som nylig er blitt ordinert i denne lære og disiplin, de bør dere gi en innføring i oppmerksomhet på de fire hovedområdene, og oppmuntre og hjelpe dem så oppmerksomheten blir etablert og videreutviklet.

Hvilke fire?

Hør her, venner! La sinnet falle til ro og konsentrer det i ett punkt, og betrakt kroppen som kropp, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse, slik at dere med konsentrert sinn kan lære å kjenne kroppen nøyaktig som den er. La sinnet falle til ro og konsentrer det i ett punkt, og betrakt følelsene som følelser, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse, slik at dere med konsentrert sinn kan lære å kjenne følelsene nøyaktig som de er. La sinnet falle til ro og konsentrer det i ett punkt, og betrakt tankene som tanker, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse, slik at dere med konsentrert sinn kan lære å kjenne tankene nøyaktig som de er. La sinnet falle til ro og konsentrer det i ett punkt, og betrakt fenomenene som fenomener, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse, slik at dere med konsentrert sinn kan lære å kjenne fenomenene nøyaktig som de er.

De munkene som ikke har nådd målet enda, men som trener sinnet sitt fram mot den høyeste fred fra det som binder,—de lar også sinnet falle til ro og konsentrerer det i ett punkt, og betrakter kroppen som kropp, følelsene som følelser, tankene som tanker og fenomenene som fenomener, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse, slik at de med konsentrert sinn kan lære å kjenne kroppen, følelsene, tankene og fenomenene nøyaktig som de er.

De munkene som er ærverdige arahanter og som har utslettet sine mentale forurensninger, som har gjort det som skulle gjøres, lagt fra seg børa og nådd fram til det sanne mål, som har skåret over det som binder til ny tilblivelse og gjort seg fri ved hjelp av fullkommen kunnskap—de lar også sinnet falle til ro og konsentrerer det i ett punkt, og betrakter kroppen som kropp, følelsene som følelser, tankene som tanker og fenomenene som fenomener, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse, slik at de med konsentrert sinn kan lære å kjenne kroppen, følelsene, tankene og fenomenene nøyaktig som de er.

Derfor bør de nye munkene som forlot hjemmet for kort tid siden og som nylig er blitt ordinert i denne lære og disiplin, få en innføring i oppmerksomhet på de fire hovedområdene, og derfor bør dere oppmuntre og hjelpe dem så oppmerksomheten blir etablert og videreutviklet, munker.»