Tekster fordelt etter tema

Det store kapitlet

Tekster om oppmerksomhetstrening

47.42. Hvordan tingene oppstår og blir borte

«Hør etter, så skal jeg forklare hva det vil si at tingene oppstår og blir borte når dere holder oppmerksomheten rettet mot de fire hovedområdene, munker.

Hva vil det si at kroppen oppstår? Kroppen oppstår som følge av at næring er tilgjengelig. Når næringen tar slutt, går kroppen til grunne.

Følelsene oppstår som følge av sanseinntrykk. Når sanseinntrykkene tar slutt, blir følelsene borte.

Bevisstheten oppstår som følge av materielle og mentale grunnlag. Når det materielle og mentale tar slutt, blir bevisstheten borte.

Fenomenene oppstår når vi observerer med omhu. Når vi ikke observerer med omhu, blir fenomenene borte.»