Tekster fordelt etter tema

Det store kapitlet

Tekster om oppmerksomhetstrening

47.48. Undervis andre!

De dere har sympati for, munker, og som dere mener er i stand til å lytte,—venner, kolleger, slekt og familie,—de bør dere oppmuntre til å utvikle oppmerksomhet på de fire hovedområdene.

Hvilke fire?

Det er å gi slipp på grådighet og motvilje overfor verden, og betrakte kroppen som kropp, følelsene som følelser, tankene som tanker og fenomenene som fenomener, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse.

Gi dem en innføring og se til at de får godt fotfeste.