Tekster fordelt etter tema

Det store kapitlet

Tekster om oppmerksomhetstrening

47.49. Om å forstå følelsene

«Det finnes tre slags følelser, munker. Og hvilke? Det er gode følelser, vonde følelser, og følelser som verken er vonde eller gode.

For å forstå disse tre følelsene fullt ut, er det nødvendig å utvikle oppmerksomhet på de fire hovedområdene.

Hvilke fire?

Det er å gi slipp på grådighet og motvilje overfor verden, og betrakte kroppen som kropp, følelsene som følelser, tankene som tanker og fenomenene som fenomener, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse.

Dette er de fire hovedområdene for oppmerksomheten, som må utvikles for å kunne forstå følelsene fullt ut.»