Tekster fordelt etter tema

Det store kapitlet

Tekster om oppmerksomhetstrening

47.5. Usunne og sunne faktorer

En gang Mesteren var i Savatthi, talte han til munkene og sa:

«Man kan gjerne kalle de fem hindringene en ansamling av usunne faktorer, munker. Dn ansamling av helt og holdent usunne faktorer, kan man si disse fem hindringene er. Hvilke fem? Det er sansebegjær, motvilje, sløvhet og treghet, uro og bekymringer, og uvisshet. Disse fem hindringene er en ansamling av helt og holdent usunne faktorer.

Man kan gjerne kalle oppmerksomhet på de fire hovedområdene en ansamling av sunne faktorer, munker. En ansamling av helt og holdent sunne faktorer, kan man si at oppmerksomhet på de fire hovedområdene er.

Hvilke fire?

Det er å gi slipp på grådighet og motvilje overfor verden, og betrakte kroppen som kropp, følelsene som følelser, tankene som tanker og fenomenene som fenomener. Oppmerksomhet på disse fire hovedområdene er en ansamling av helt og holdent sunne faktorer.»