Tekster fordelt etter tema

Boken med vers

Samtaler med nonner

5.6. Cala

I Savatthi. Tidlig en morgen kledde nonnen Cala på seg, tok kappe og bolle og gikk inn til Savatthi for å motta matgaver. Etter at hun hadde gått matrunden og var ferdig med måltidet, gikk hun til Blindmannskogen, der hun satte seg under et tre for å meditere. Den onde Mara gikk bort til henne og sa:

«Hva er det du ikke liker, nonne?»

«Jeg liker ikke fødsel, min venn.»

«Hvorfor liker du ikke fødsel? Den som er født, kan jo nyte alle sanselige gleder! Hvem har gitt deg denne ideen, så du ikke liker fødsel, nonne?»

«Alle som er født, må dø.
Derfor liker jeg ikke fødsel.
Den oppvåknede ga undervisning
i hvordan man overvinner fødsel.

Han ga meg innføring i den sannhet
som gir frihet fra alle lidelser.
Alle vesener, materielle eller immaterielle,
som ikke vet å finne avslutning,
må komme tilbake gang på gang.»

Da forsto Mara at nonnen Cala hadde gjennomskuet ham. Trist og nedslått forsvant han på flekken.