Tekster fordelt etter tema

Boken med vers

Samtaler med nonner

5.8. Sisupacala

I Savatthi. Tidlig en morgen kledde nonnen Sisupacala på seg, tok kappe og bolle og gikk inn til Savatthi for å motta matgaver. Etter at hun hadde gått matrunden og var ferdig med måltidet, gikk hun til Blindmannskogen, der hun satte seg under et tre for å meditere. Den onde Mara gikk bort til henne og sa:

«Hvilken sekt foretrekker du, nonne?»

«Jeg foretrekker ikke noen sekt, min venn.»

Mara sa:

«Men du ser jo ut som en asket,
her du sitter med glattraket skalle!
Hvis du ikke liker noen sekt,
hvem er det da du følger, din tosk?»

Sisupacala svarte:

«Sektene utenfor vår skole
tror på så mye rart.
De liker ikke sannheten,
for de kjenner den overhodet ikke.

En fullkomment oppvåknet
som ikke har sin likemann,
ble født i sakyaenes slekt.
Han har overvunnet alt
og fordrevet Mara.

Han er ubeseiret på alle områder.
Han er frigjort i alle henseender
og henger ikke fast ved noe som helst.
Han ser alt med sitt skarpe blikk.

Han har avsluttet alle handlinger
og er fri fra alle involveringer.
Denne Mesteren er min lærer,
og hans budskap liker jeg!»

Da forsto Mara at nonnen Sisupacala hadde gjennomskuet ham. Trist og nedslått forsvant han på flekken.