Tekster fordelt etter tema

Det store kapitlet

Samtaler med Anuruddha

52.1. Anuruddha om oppmerksomhetstrening

Slik har jeg hørt det.

En gang oppholdt munken Anuruddha seg i Anathapindikas park Jetalund i Savatthi. Mens han der hadde trukket seg tilbake i ensomhet, tenkte han som så:

«De som ikke klarer å være oppmerksom på de fire hovedområdene, klarer heller ikke å gjennomføre den edle veien som gjør fullstendig slutt på det som gjør vondt. Men de som klarer å være oppmerksom på de fire hovedområdene, klarer også å gjennomføre den edle veien som gjør fullstendig slutt på det som gjør vondt.»

Moggallana den store visste med det samme hva Anuruddha tenkte på, og kom til syne framfor ham like lett som når en kraftig mann bøyer eller retter ut armen sin. Moggallana sa:

«Hva vil det si at du klarer å være oppmerksom på de fire hovedområdene, Anuruddha?»

«Her gir du slipp på grådighet og motvilje overfor verden, og betrakter hvordan kroppens fenomener oppstår i deg selv, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Du betrakter også hvordan kroppens fenomener blir borte i deg selv, eller du betrakter hvordan kroppens fenomener oppstår og blir borte i deg selv.

Du gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden, og betrakter hvordan kroppens fenomener oppstår i andre, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Du betrakter også hvordan kroppens fenomener blir borte i andre, eller du betrakter hvordan kroppens fenomener oppstår og blir borte i andre.

Du gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden, og betrakter hvordan kroppens fenomener oppstår både i deg selv og andre, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Du betrakter også hvordan kroppens fenomener blir borte både i deg selv og andre, eller du betrakter hvordan kroppens fenomener oppstår og blir borte både i deg selv og andre.

Hvis du vil se det ikke motbydelige som motbydelig, så gjør du det.

Hvis du vil se det motbydelige som ikke motbydelig, så gjør du det.

Hvis du vil se både det motbydelige og det ikke motbydelige som motbydelig, så gjør du det.

Hvis du vil se både det motbydelige og det ikke motbydelige som ikke motbydelig, så gjør du det.

Hvis ikke vil regne noe som verken motbydelig eller ikke motbydelig, men heller betrakte det med sinnsro, oppmerksomhet og klar forståelse, så gjør du det.

På samme måte betrakter du følelser, tanker og fenomener.

Slik kan man være oppmerksom på de fire hovedområdene.»