Tekster fordelt etter tema

Det store kapitlet

Samtaler med Anuruddha

52.10. Praksis under sykdom

En gang mens Anuruddha holdt til i Andhalunden ved Savatthi, ble han angrepet av en alvorlig sykdom som ga ham store smerter. Da kom flere munker bort til ham og sa:

«Hva er det du praktiserer, Anruddha, ettersom de sterke smertene som du føler i kroppen, ikke får noen makt over sinnet ditt?»

«I sinnet mitt har jeg etablert en fast oppmerksomhet på de fire hovedområdene, venner.

Hvilke fire?

Jeg gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden, og betrakter kroppen som kropp, følelsene som følelser, tankene som tanker og fenomenene som fenomener, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse.

Derfor får de sterke smertene i kroppen min ingen makt over sinnet.»