Tekster fordelt etter tema

Det store kapitlet

Tekster om sannhetene

56.31. Blader i handa

En gang oppholdt Mesteren seg i en skog med simsapatrær i nærheten av Kosambi. Han tok noen få blader i handa si, og spurte munkene:

«Hva mener dere, munker? Hva er det mest av: de få bladene jeg holder i handa eller bladene i resten av skogen?»

«Du holder jo bare noe få blader i handa di, Mester, det er mange flere i resten av skogen!»

«Nettopp, munker. Og slik er det også med det jeg har fortalt dere. Det er bare noen få ting jeg har fortalt. Det meste har jeg ikke fortalt dere. Og hvorfor? Fordi det meste ikke er til nytte. Det fører ikke til edlere livsførsel, ikke til at man føler man har fått nok og ønsker fred, og heller ikke til innsikt, oppvåkning og nibbana. Derfor har jeg ikke fortalt dere om noe slikt.

Hva er det jeg har fortalt dere da, munker?

Jeg har fortalt dere om hva som gjør vondt, hva som er årsaken til det som gjør vondt, hva som er slutten på det som gjør vondt og veien til å gjøre slutt på det som gjør vondt, munker.

Men hvorfor har jeg fortalt dere dette?

Det er fordi det er til nytte. Det fører til edlere livsførsel, til at man føler man har fått nok og ønsker fred, og til innsikt, oppvåkning og nibbana. Derfor har jeg fortalt dere dette.»