Tekster fordelt etter tema

Boken med vers

Samtaler med Brahma

6.10. Den andre teksten om Kokalika

En gang da Mesteren var i Savatthi, kom munken Kokalika bort til ham. Han hilste høflig på Mesteren og satte seg ned hos ham. Så sa han:

"Sariputta og Moggallana har onde planer, Mester! De er styrt av onde ønsker!"

"Snakk ikke slik, Kokalika, snakk ikke slik! Du kan ha tillit til Sariputta og Moggallana, Kokalika. De er to dyktige munker."

Kokalika:

"Selv om du er pålitelig og til å stole på, Mester, så har Sariputta og Moggallana onde planer! De er styrt av onde ønsker!"

Mesteren svarte igjen:

"Snakk ikke slik, Kokalika, snakk ikke slik! Du kan ha tillit til Sariputta og Moggallana, Kokalika. De er to dyktige munker."

Men Kokalika sto på sitt:

"Selv om du er pålitelig og til å stole på, Mester, så har Sariputta og Moggallana onde planer! De er styrt av onde ønsker!"

Og Mesteren svarte igjen:

"Snakk ikke slik, Kokalika, snakk ikke slik! Du kan ha tillit til Sariputta og Moggallana, Kokalika. De er to dyktige munker."

Så reiste Kokalika seg, tok høflig avskjed med Mesteren ved å gå medsols rundt ham, og gikk. Ikke lenge etter at han hadde gått, fikk munken Kokalika byller på størrelse med sesamfrø over hele kroppen. De vokste til å bli store som små bønner, deretter som kikerter, som jujubefrø, som jujubefrukter, myrobalamfrukter, umodne bilvafrukter og deretter store som modne bilvafrukter. Så brast de og det rant blod og puss ut av dem, og munken Kokalika døde av denne sykdommen. Og siden han hadde vært en så stor motstander av Sariputta og Moggallana, kom han til Lotus-helvete etter at han var død.

Da morgenen grydde, kom Brahma Sahampati til Jetalunden, og han lyste opp hele parken med sin stråleglans. Han gikk bort og hilste høflig på Mesteren og ble stående ved siden av ham. Så sa han:

"Munken Kokalika er død, Mester. Og siden han hadde vært en så stor motstander av Sariputta og Moggallana, er han kommet til Lotus-helvete."

Så tok han høflig avskjed med Mesteren ved å gå medsols rundt ham, og forsvant deretter på flekken. Mesteren fortalte munkene om denne hendelsen. En av munkene spurte:

"Hvor lang er den terminen han må bli værende der i Lotus-helvete, Mester?"

"Han kommer til å bli der så lenge at det er vanskelig å regne ut hvor mange år, hvor mange århundrer, hvor mange årtusener eller hvor mange hundre tusen år det er, munk."

"Men kan du illustrere det med en lignelse, Mester?"

"Ja, det kan jeg, munk. Tenk deg ei kjerre fullastet med hele tjue Kosala-skjepper med sesamfrø. En gang hvert hundrede år kommer en mann og plukker ut ett sesamfrø. Denne kjerra kommer til å bli tom for sesamfrø før det er gått en termin i Abbuda-helvete. Tjue terminer i Abbuda-helvete utgjør en termin i Ababa-helvete. Tjue terminer i Ababa-helvete utgjør en termin i Atata-helvete. Tjue terminer i Atata-helvete utgjør en termin i Ahaha-helvete. Tjue terminer i Ahaha-helvete utgjør en termin i Kumuda-helvete. Tjue terminer i Kumuda-helvete utgjør en termin i Sogandhika-helvete. Tjue terminer i Sogandhika-helvete utgjør en termin i Uppala-helvete. Tjue terminer i Uppala-helvete utgjør en termin i Pundarika-helvete. Tjue terminer i Pundarika-helvete utgjør en termin i Lotus-helvete. Og siden munken Kokalika har vært en så stor motstander av Sariputta og Moggallana, er han kommet til Lotus-helvete."

Slik talte Mesteren. Og han la til disse versene:

"En mann blir født med øks i munnen
og med den hogger dåren seg selv
med tåpelige og uoverveide ord.

Den som roser det som bør klandres,
eller klandrer det som bør roses,
samler ulykke med egen munn.
Den ulykken gjør at han ikke får det godt.

Den ulykken man får når man taper i spill,
om man taper alt man eier og seg selv på kjøpet,
er liten i forhold til den ulykken det gir
å sette seg opp mot dem som viser vei til frihet.

Den som snakker eller tenker vondt om de edle,
må bli i helvete i hundre tusen og trettiseks
pluss fem myriader av år."