Tekster fordelt etter tema

Boken med vers

Samtaler med Brahma

6.12. Devadatta

Slik har jeg hørt det:

En gang like etter at Devadatta hadde forlatt ordenen, var Mesteren på Gribbetoppen ved Rajagaha. Tidlig en morgenstund kom Brahma Sahampati og lyste opp hele Gribbetoppen med sin stråleglans. Han gikk bort til Mesteren, hilste høflig på ham og ble stående ved siden av ham. Så sa han:

"Fruktene av banantre, bambus og siv
ødelegger sin egen morplante.
På samme måte blir et dårlig menneske
ødelagt av ros og heder,
slik muldyret blir ødelagt av sitt ufødte føll."