Tekster fordelt etter tema

Boken med vers

Samtaler med Brahma

6.13. Andhakavinda

En gang da Mesteren var i Magadha, holdt han til i Andhakavinda. Han satt ute under åpen himmel i nattemørket, og det falt noen regndråper på ham. Da kom Brahma Sahampati og lyste opp hele Andhakavinda med sin stråleglans. Han gikk bort til Mesteren, hilste høflig på ham og ble stående ved siden av ham. Så uttalte han disse versene:

"Bo ensomt, langt fra andre folk,
gjør deg fri fra alt som binder.
Om du så ikke er tilfreds,
bo blant munker – finn fred hos dem.

Gå fra hus til hus og motta mat,
klok, oppmerksom og med kontroll over sansene.
Bo ensomt, langt fra andre folk,
fri fra frykt og uten redsel.

Sett deg ned uten å være redd
der natten er som mørkest,
der det kryper farlige slanger,
der lynene glimter og tordenen ruller.

Dette er noe jeg virkelig har sett,
jeg baserer meg ikke på rykter og prat.
Da en enkelt mann fortalte sannheten,
kom tusener seg fri fra dødens velde.

Og mer enn fem hundre elever,
ja ti ganger så mange og ti ganger dem igjen,
har alle gått ut i strømmen
og lagt dyriske tendenser bak seg.

Når det gjelder alle de andre
som har opparbeidet seg gode gjerninger,
vil jeg ikke engang prøve å telle dem.
Jeg vil jo ikke bli mistenkt for løgn."