Tekster fordelt etter tema

Boken med vers

Samtaler med Brahma

6.15. Det endelige nibbana

En gang da Mesteren var i mallaenes salalund Upavattana i Kusinara, var tiden inne for å gå inn i det endelige nibbana. Mesteren vendte seg til munkene og sa:
"Nåvel, munker! Da vil jeg si dere er at alle betingede fenomener er forgjengelige. Vær energiske, så kommer dere til å nå målet!"

Dette var Mesterens siste ord.

Så gikk Mesteren inn i første meditasjonstilstand. Han kom ut av denne og gikk inn i andre, videre til tredje og fjerde meditasjonstilstand. Da han kom ut av denne gikk han inn på det uendelige rommets plan, videre til den uendelige bevissthetens plan og til intethetens plan. Fra dette gikk han inn på verken-bevissthet-eller ubevissthet-planet, og fra dette inn i den tilstand der alle bevisste prosesser stanser.

Så gikk Mesteren ut av den tilstanden der alle bevisste prosesser stanser og inn på verken-bevissthet-eller ubevissthet-planet, videre via intethetens plan, den uendelige bevissthets plan til det uendelige roms plan. Derfra gikk han over i fjerde meditasjonstilstand og videre gjennom tredje og andre ned til første meditasjonstilstand igjen. Derfra gikk han igjen inn i andre meditasjonstilstand, derfra til tredje og derfra igjen til fjerde meditasjonstilstand. Så døde han.

I samme øyeblikk som Mesteren døde, uttalte Brahma Sahampati dette verset:

"Alle som lever i denne verden,
må dø og legges i graven,
slik også den uforlignelige læreren,
han som har nådd fram til sannhet,
den store Buddha, er død."

I samme øyeblikk som Mesteren døde, uttalte Sakka, gudenes konge, dette verset:

"Alt som er sammensatt, er forgjengelig,
dets natur er å oppstå og gå til grunne,
oppstå og gå til grunne –
det er godt å finne fred."

I samme øyeblikk som Mesteren døde, uttalte Ananda dette verset:

"Det var et gripende
og fryktelig øyeblikk
da Buddha, den beste
av alle, gikk bort."

I samme øyeblikk som Mesteren døde, uttalte munken Anuruddha disse versene:

"Han puster ikke mer.
Vismannen er gått bort.
Med ro i sinnet er han gått inn
i den dype fred.

Han tålte smertene
uten å la det gå inn på seg.
Nå har den strålendes sinn
funnet nibbanas frihet."