Tekster fordelt etter tema

Boken med vers

Samtaler med Brahma

6.3. Brahmadeva

Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, lot Brahmadeva, sønn av en brahmankvinne, seg ordinere som munk under ham. Straks etter at han var blitt ordinert, trakk Brahmadeva seg tilbake i ensomhet og satte alle krefter inn, energisk og uten å nøle. Ikke lenge etter fullførte han den høyere trening, den som unge menn av god familie med rette forlater hjemmet og går ut i hjemløsheten for. Han innså selv og erkjente direkte: Nå oppstår det ikke noe nytt, treningsveien er vandret til ende, gjort er det som skulle gjøres og det er ikke noe mer som gjenstår. Dette forsto han fullt ut, og tok konsekvensene av sin erkjennelse. Og nå var Brahmadeva en arahant.

En morgen kledde Brahmadeva på seg, tok kappe og bolle og gikk inn til Savatthi for å motta matgaver, og han kom forbi morens hus. Hun pleide å gi ofringer til Brahma. Brahma Sahampati så dette, og tenkte:

"Moren til Brahmadeva er en kvinne av brahmanslekt, og hun pleier å gi ofringer til Brahma. Kanskje jeg skulle gå og få henne til å tenke seg litt om?"

Og like raskt som en kraftig mann bøyer eller strekker ut armen, forsvant han fra Brahmas verden og kom til syne i huset til Brahmadevas mor. Der ble han stående i lufta mens han sa disse versene:

"Den Brahma som du stadig ofrer til,
bor langt borte, i Brahmas verden,
og han spiser ikke slik mat som du gir ham.
Hvorfor prater du om Brahmas vei,
når du ikke kjenner den?

Brahmadeva er en mann,
du brahmankvinne, som ikke har
noen involveringer.
Han står høyere enn gudene.

Han er en munk som ikke eier noe
og som ikke er forpliktet til å ta seg av andre.
Når han kommer til huset ditt for å motta matgaver,
fortjener denne lærde mannen
som har utviklet sitt eget sinn, å motta gjestfrihet.

Guder og mennesker bør vise ham respekt,
for han har fordrevet alt ondt
og har et ubesmittet sinn.
Han vandrer rolig på søken etter mat,
og noe før eller etter finnes ikke for ham.

Han er fredelig og uten lidenskaper,
han stiller ingen krav og skaper ingen problemer.
Han bruker ikke vold mot noen som helst.
La ham få offermaten, for han fortjener det.1

Du kan trygt gi ham gaver og vise ham respekt
og ha full tillit til ham og ikke være redd.
Ham du ser her, brahmankvinne,
er en vismann som har krysset strømmen."

Hun ga ham gaver og viste ham respekt.
Hun hadde full tillit til ham og var ikke redd.
Hun bygde en god framtid for seg selv
da hun så en vismann som hadde krysset strømmen.