Tekster fordelt etter tema

Boken med vers

Samtaler med Brahma

6.6. Brahmas verden

En gang da Mesteren var i Savatthi, satt han alene midt på dagen og mediterte. Da gikk de uavhengige brahmaene Subrahma og Suddhavasa bort til Mesteren. De ble stående og vente utenfor døra, og Subrahma sa:

"Det passer visst dårlig å besøke Mesteren nå, min venn, siden han sitter og mediterer. Men det finnes en brahma-verden som er stor og mektig, og de brahmaene som holder til der, lever i en stadig rus. La oss dra til den brahma-verdenen, min venn, og sette litt fart i de brahmaene som bor der!"

"Ja, det gjør vi!" svarte Suddhavasa.

Dermed forsvant de fra der hvor Mesteren holdt til, like raskt som en kraftig mann bøyer eller strekker ut armen, og kom til syne i den brahma-verdenen. Den brahmaen som bodde der, fikk se dem nærme seg, og sa:

"Hvor kommer dere fra, mine herrer? Vær velkomne hit!"

"Vi kommer fra der hvor Mesteren holder til, mine herrer. Han er en arahant og en som har nådd fram til fullkommen oppvåkning. Du burde også gå og stå til tjeneste for Mesteren, for ham som er en arahant og har nådd fram til fullkommen oppvåkning!"

Da denne brahmaen hørte dette, sa han seg ikke enig i det. Han skapte tusen kopier av seg selv og sa:

"Ser du hvilke krefter jeg har, min herre?"

"Ja, det ser jeg, min herre."

"Hvorfor skal da jeg, som har slike krefter, stille meg til tjeneste for en annen filosof eller brahman?"

Da skapte Subrahma to tusen kopier av seg selv og sa:

"Ser du hvilke krefter jeg har, min herre?"

"Ja, det ser jeg, min herre."

"Denne Mesteren har større krefter enn både deg og meg, min herre. Så gå nå og still deg til tjeneste for Mesteren, for ham som er en arahant og har nådd fram til fullkommen oppvåkning!"

Den andre brahmaen svarte:

"Det nordlige palasset mitt er prydet av bilder:
av tre rader med hundre eventyrfugler i hver,
fire rader med hundre svaner i hver
og fem rader med hundre ørner i hver,
alle i dyp meditasjon."

Subrahma svarte:

"Selv om ditt vakre palass i nord
stråler og skinner i all sin pryd,
innser den vise at former alltid er uviktige.
Derfor bryr han seg ikke om disse formene."

Da de to uavhengige brahmaene Subrahma og Suddhavasa hadde gitt denne brahmaen noe å tenke på, forsvant de fra stedet. En tid senere kom denne brahmaen og stilte seg til tjeneste for Mesteren, for ham som er en arahant og har nådd fram til fullkommen oppvåkning.