Tekster fordelt etter tema

Boken med vers

Samtaler med brahmaner

7.19. Brahmanen som tok seg av sin mor

En gang da Mesteren var i Savatthi, kom det en brahman bort til Mesteren. Denne brahmanen tok seg av sin mor. Han hilste høflig på ham og de pratet litt sammen før brahmanen satte seg ned. Da han hadde satt seg, sa han:

«Jeg går og mottar matgaver i samsvar med skikk og bruk, Gotama. Etterpå tar jeg meg av foreldrene mine. Gjør jeg det som er riktig, Gotama?»

«Ja, du gjør sannelig det som er helt riktig, brahman. Den som først går ut og mottar matgaver i samsvar med skikk og bruk, og som deretter tar seg av foreldrene sine, han samler et lager av gode fortjenester!

Den som tar seg av sin far eller mor
i samsvar med det som er skikk og bruk,
blir rost av de vise for denne sin omsorg.
Han får ros her i denne verden og glede i himmelen siden.»

Da brahmanen hørte dette, sa han:

«Utmerket, Gotama, utmerket! Det er som å rette opp det som var blitt veltet, eller som å åpenbare det som var skjult. Det er som å vise veien til en som var gått vill, eller som å bære lys inn i mørket, slik at den som har øyne kan se det som er der. Nettopp slik har du forklart sannheten på mange måter, Gotama. Nå tar jeg tilflukt til deg, Gotama, til din lære og til munkefellesskapet. Vær så snill å regne meg som en legvenn, Gotama, som har tatt tilflukt fra i dag av og så lenge jeg lever.»