Tekster fordelt etter tema

Boken med vers

Samtaler med brahmaner

7.20. Tiggeren

En gang da Mesteren var i Savatthi, kom det en brahman bort til ham. Denne brahmanen levde som tigger. Han hilste høflig på ham og de pratet litt sammen før brahmanen satte seg ned. Da han hadde satt seg, sa han:

«Jeg lever av matgaver, Gotama, og du lever av matgaver. Hva er da forskjellen på oss?»

Mesteren svarte:

«Man er ikke noen ekte munk
bare fordi man lever av matgaver,
hvis man følger en råtten lære.
Da er man slett ingen munk.

Men den som lever det opphøyde liv,
som hever seg over vinning og tap,
som studer den verden han vandrer i,
kan med rette kalles en munk.»

Da brahmanen hørte dette, sa han:

«Utmerket, Gotama, utmerket! Det er som å rette opp det som var blitt veltet, eller som å åpenbare det som var skjult. Det er som å vise veien til en som var gått vill, eller som å bære lys inn i mørket, slik at den som har øyne kan se det som er der. Nettopp slik har du forklart sannheten på mange måter, Gotama. Nå tar jeg tilflukt til deg, Gotama, til din lære og til munkefellesskapet. Vær så snill å regne meg som en legvenn, Gotama, som har tatt tilflukt fra i dag av og så lenge jeg lever.»