Tekster fordelt etter tema

Boken med vers

Samtaler med brahmaner

7.22. Khomadussa

Slik har jeg hørt det:

En gang var Mesteren i Khomadussa, en av sakyaenes byer. En morgen da han hadde kledd på seg, tatt kappe og bolle og gitt seg i vei inn mot byen for å motta matgaver, satt byens borgere og brahmaner i bystyremøte og behandlet en eller annen sak. Det kom noen spredte regndråper, og Mesteren la kursen mot bystyrehallen. Da de som satt i møtet fikk se at han kom, sa de:

«Der har vi jammen enda en av disse snaurakede kvasifilosofene! Hva vet vel slike folk om politikk?»

Mesteren svarte med dette verset:

«Du kan ikke være politiker
hvis du ikke har fred i deg selv,
for da kan du ikke være objektiv.
Men hvis du kan kvitte deg
med grådighet, hat og dumhet,
da finner du fred i ditt indre –
da først kan du være objektiv!»

Da han hadde sagt dette, utbrøt borgerne og brahmanene:

«Utmerket, Gotama, utmerket! Det er som å rette opp det som var blitt veltet, eller som å åpenbare det som var skjult. Det er som å vise veien til en som var gått vill, eller som å bære lys inn i mørket, slik at den som har øyne kan se det som er der. Nettopp slik har du forklart sannheten på mange måter, Gotama. Nå tar jeg tilflukt til deg, Gotama, til din lære og til munkefellesskapet. Vær så snill å regne oss som legvenner, Gotama, som har tatt tilflukt fra i dag av og så lenge vi lever.»