Tekster fordelt etter tema

Boken med vers

Samtaler i skogen

9.12. Midt på dagen

MajjhanhikasuttaDet var en gang en munk som bodde i et skogholt i Kosala. En dag kom den ånden som holdt til der i skogen, bort til ham og sa:

«Når fuglene tier stille
i heten midt på dagen,
hører jeg lyder i skogen,
og da blir jeg redd.»

Munken svarte:

«Når fuglene tier stille
i heten midt på dagen,
hører jeg lyder i skogen,
og da blir jeg glad.»