En tekstsamling 1.10

Uragavagga—Slangekapitlet

Yakkhaen Alavaka

Slik har jeg hørt det:

En gang var Mesteren i Alavi, der han bodde i huset til yakkhaen Alavaka. Da gikk Alavaka bort til Mesteren og sa:

“Kom ut, munk.”

“Ja vel, min venn,” svarte Mesteren og gikk ut.

“Gå inn igjen, munk.”

“Ja vel, min venn,” svarte Mesteren og gikk inn.

Dette gjentok seg en gang til, og enda en gang, men da Alavaka for fjerde gang ba ham komme ut, svarte Mesteren:

“Jeg går ikke ut. Du får gjøre det du skal.”

“Jeg vil stille deg et spørsmål, munk. Hvis du ikke svarer, knuser jeg sinnet ditt, kløver hjertet ditt eller tar deg i føttene og slenger deg ut i Ganges!”

“Jeg kan ikke se at noen i hele verden med dens guder, djevler, brahmaner, filosofer, fyrster og andre mennesker skal kunne knuse sinnet mitt, kløve hjertet mitt eller ta meg i føttene og slenge meg ut i Ganges, min venn. Men spør nå om hva du vil.”

Yakkhaen Alavaka uttalte da dette verset:

“Hva er menneskets største rikdom?
Hva skal det gjøre for å bli lykkelig?
Hva er det som smaker søtest?
Hvordan er det best å leve?”

Mesteren:
“Tillit er menneskets største rikdom.
Den som oppfører seg rett, blir lykkelig.
Sannhet er det som smaker søtest.
Et liv i visdom er det beste.”

Alavaka:
“Hvordan krysser man floden?
Hvordan krysser man havet?
Hvordan overvinner man lidelsen?
Hvordan blir man ren?”

Mesteren:
“Med tillit krysser man floden.
Med flid krysser man havet.
Med innsatsvilje overvinner man lidelsen.
Med visdom blir man ren.”

Alavaka:
“Hvordan finner man visdom?
Hvordan vinner man rikdom?
Hvordan får man godt ry?
Hvordan knytter man venner til seg,
slik at man ikke sørger
verken i denne eller i neste verden?”

Mesteren:
“Den som har tillit til arhatenes
lære om veien til nibbana
og er villig til å lytte, oppnår visdom
hvis han er flittig og innsiktsfull.

Den som er utholdende og iherdig
og opptrer redelig, vinner rikdom.
Godt ry får man ved å være sannferdig,
og den gavmilde knytter til seg venner.

Den som søker omgang med andre
og som er sannferdig, rettskaffen,
standhaftig og gavmild,
han får ingen sorger senere.

Du kan jo også spørre andre,
hvem du vil av filosofer og brahmaner,
om det finnes noe som er høyere enn
sannhet, selvdisiplin, gavmildet og tålmodighet.”

Alavaka:
“Hvorfor skal jeg spørre andre
filosofer og brahmaner om dette?
Nå har jeg forstått
hva jeg bør strebe etter!

Det har vært til stor nytte for meg
at den oppvåknede kom til Alavi!
Nå i dag vet jeg hvilke
gaver som gir store frukter.

Nå skal jeg vandre
fra by til by, fra landsby til landsby
og lovprise den fullkomment oppvåknede
og hans sanne lære!”