En tekstsamling 1.5

Uragavagga—Slangekapitlet

Cunda

Cunda smed:
“Jeg spør den store vismannen, den våkne,
lærens herre som er fri for begjær,
den beste blant mennesker, den ypperste vognstyrer:
Hvor mange slags munker finnes det i verden?
Si meg det!”

Mesteren:
“Det er fire slags munker, og ikke flere.
Siden du spør, skal jeg forklare dette.
Det er han som har fullført veien,
han som underviser i veien,
han som følger veien
og han som forderver veien.”

Cunda smed:
“Hvem mener de våkne har fullført veien?
Hvem er en makeløs lærer?
Si meg hvem det ert som følger veien.
Og la meg få vite hvem som forderver den.”

Mesteren:
“Den som har lagt tvil og usikkerhet bak seg,
som ikke er plaget av sorger,
som fryder seg i nibbana og ikke ønsker seg noe mer,
som veileder verden med alle dens guder,
han vil de våkne si har fullført veien.

Den som ser det høyeste som det høyeste,
som analyserer og forklarer at ‘slik er læren',
den vise og urokkelige som fjerner all tvil,
han er læreren, den andre blant munker.

Den som følger lærens vei
når den er godt forklart for ham,
som lever i oppmerksomhet og selvdisiplin
og følger en praksis der han ikke skader noen,
han følger veien, den tredje blant munker.

Den som later som om han følger riktig praksis,
men som er frekk og brautende og forderver familier,
svikefull, hemningsløs og full av tomt prat,
han forderver veien med sitt hykleri.

Når en husherre forstår dette,
og er en lærd elev av de edle,
skjærer han ikke alle over en kam
og mister ikke den tilliten han har.
For hvordan kan man sidestille den dårlige med den gode,
og hvordan kan man sidestille den urene med den rene?”