En tekstsamling 1.6

Uragavagga—Slangekapitlet

Taperen

Slik har jeg hørt det:

En gang oppholdt Mesteren seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi. Tidlig en morgen kom en guddom og lyste opp hele Jetalunden. Han gikk bort til Mesteren og hilste høflig på ham. Mens han sto der, sa han:

“Jeg vil spørre deg, Gotama:
Hvorfor blir noen tapere?
Hva er grunnen, Mester,
til at noen blir tapere?”

Mesteren:
“Det er lett å kjenne den vellykkede,
der er lett å kjenne taperen.
Den vellykkede elsker sannhet,
taperen hater sannhet.”

Guddommen:
“Ja, det kan jeg forstå.
Dette er den første taperen.
Hva er grunnen, Mester,
til at den andre blir taper?”

Mesteren:
“Han er venner med dårlige mennesker
og ikke venner med de som er gode.
Han roser en dårlig lære,
og derfor blir han en taper.”

Guddommen:
“Ja, det kan jeg forstå.
Dette er den andre taperen.
Hva er grunnen, Mester,
til at den tredje blir taper?”

Mesteren:
“Han sover mye og liker selskap,
han er en mann som ikke anstrenger seg.
Han er doven og han er snarsint,
og derfor blir han en taper.”

Guddommen:
“Ja, det kan jeg forstå.
Dette er den tredje taperen.
Hva er grunnen, Mester,
til at den fjerde blir taper?”

Mesteren:
“Han som ikke hjelper sin mor
og ikke sin far når de er blitt gamle,
selv om han er i stand til det,
han blir den fjerde taperen.”

Guddommen:
“Ja, det kan jeg forstå.
Dette er den fjerde taperen.
Hva er grunnen, Mester,
til at den femte blir taper?”

Mesteren:
“Den som lyver og bedrar
en brahman eller en munk,
eller en annen eiendomsløs mann,
han blir den femte taperen.”

Guddommen:
“Ja, det kan jeg forstå.
Dette er den femte taperen.
Hva er grunnen, Mester,
til at den sjette blir taper?”

Mesteren:
“Den som har store eiendommer,
mye penger og mye mat,
og som nyter godene alene,
han blir den sjette taperen.”

Guddommen:
“Ja, det kan jeg forstå.
Dette er den sjette taperen.
Hva er grunnen, Mester,
til at den sjuende blir taper?”

Mesteren:
“Den som hoverer over sin fødsel,
sin rikdom eller sin ætt,
som er urimelig stolt av sine ferdigheter,
han blir den sjuende taperen.”

Guddommen:
“Ja, det kan jeg forstå.
Dette er den sjuende taperen.
Hva er grunnen, Mester,
til at den åttende blir taper?”

Mesteren:
“Den som sløser bort
alt han tjener
på kvinner, drikk og spill,
han blir den åttende taperen.”

Guddommen:
“Ja, det kan jeg forstå.
Dette er den åttende taperen.
Hva er grunnen, Mester,
til at den niende blir taper?”

Mesteren:
“Den som ikke er fornøyd med sin egen hustru,
men oppsøker prostituerte,
og oppsøker andres hustruer,
han blir den niende taperen.”

Guddommen:
“Ja, det kan jeg forstå.
Dette er den niende taperen.
Hva er grunnen, Mester,
til at den tiende blir taper?”

Mesteren:
“Når en mann som ikke lenger er ung,
tar hjem en pike med bryster som meloner,
da ligger han søvnløs av sjalusi.
Han blir den tiende taperen.”

Guddommen:
“Ja, det kan jeg forstå.
Dette er den tiende taperen.
Hva er grunnen, Mester,
til at den ellevte blir taper?”

Mesteren:
“Den som lar en mann eller kvinne
som er henfallen til drikk og sløsing,
få myndighet og makt,
han blir den ellevte taperen.”

Guddommen:
“Ja, det kan jeg forstå.
Dette er den ellevte taperen.
Hva er grunnen, Mester,
til at den tolvte blir taper?”

Mesteren:
“Når en mann som er født som adelsmann,
eier lite, men har store ambisjoner,
vil han prøve å overta makten.
Han blir den tolvte taperen.


Dette er taperne her i verden.
Når den vise innser dette,
den edle som har kommet fram til innsikt,
velger han et bedre liv.”