En tekstsamling 1.7

Uragavagga—Slangekapitlet

Den urene

Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren var i Savatthi, oppholdt han seg i Anathapindikas park, Jetalunden. Tidlig en morgen kledde han på seg, tok kappe og bolle og gikk til byen for å motta matgaver. I huset til brahmanen Aggibharadvaja brant det en offerild, og ofringen ble løftet fram. Mens Mesteren vandret gjennom Savatthi for å motta matgaver, kom han fram til huset til brahmanen Aggibharadvaja.

Da brahmanen Aggibharadvaja fikk se Mesteren nærme seg, sa han:

“Stopp der, din snauskalle av en asket! Stopp der, du urene!”

Da Mesteren hørte dette, sa han:

“Men vet du hvem som er uren eller hva som gjør en mann uren, brahman?”

“Nei, Gotama. Jeg vet ikke hvem som er uren eller hva som gjør en mann uren. Det ville være fint om du kunne forklare dette for meg, Gotama, slik at jeg kan vite hvem som er uren og hva som gjør en mann uren.”

“Så hør godt etter og legg merke til det jeg sier, brahman, så skal jeg forklare det for deg.”

“Ja vel,” svarte brahmanen Aggibharadvaja.

Mesteren sa:

“Den som er sint og oppfarende,
som snakker stygt om andre,
som er svikefull og som misforstår det meste,
han kan du regne som uren.

Den som skader andre vesener,
det være seg dyr eller mennesker,
som ikke har omtanke for andre,
han kan du regne som uren.

Den som herjer og ødelegger
landsbyer og byer,
som tyranniserer andre,
han kan du regne som uren.

Den som tar det andre verdsetter,
om enn i skog eller landsby,
som er en tyv og en røver,
han kan du regne som uren.

Den som tar opp lån,
men ikke vil betale sin gjeld
og påstår han ikke skylder noe,
han kan du regne som uren.

Den som blir grepet av grådighet
og dreper en veifarende
bare for å grafse til seg noe småtteri,
han kan du regne som uren.

Den som gir falskt vitnemål,
det være seg for egen vinning,
for andres vinning eller for penger,
han kan du regne som uren.

Den som man ser krenker
slekt eller venner, uansett om
de samtykker eller ikke,
han kan du regne som uren.

Den som ikke hjelper sin mor
og ikke sin far når de er blitt gamle,
selv om han er i stand til det,
han kan du regne som uren.

Den som slår eller skjeller ut
sin mor, sin far, sin svoger,
sin svigerinne eller svigermor,
han kan du regne som uren.

Den som blir bedt om et nyttig råd
og i stedet gir et skadelig råd,
mens han ikke vil stå åpent fram,
han kan du regne som uren.

Den som gjør noe ondt,
og ikke vil at andre skal vite det,
men gjør sine ugjerninger i det skjulte,
han kan du regne som uren.

Den som besøker andre
og spiser et godt måltid der,
men ikke selv vil ha dem på besøk,
han kan du regne som uren.

Den som lyver og bedrar
en brahman eller en munk,
eller en annen eiendomsløs mann,
han kan du regne som uren.

Den som skjeller ut
en brahman eller en munk
og ikke vil gi ham mat,
han kan du regne som uren.

Den som sitter fast i vrangforestillinger
og sier noe som ikke er sant
bare fordi han har lyst på noe,
han kan du regne som uren.

Den som opphøyer seg selv
og i sin stolthet fornedrer andre,
selv om han ikke har grunnlag for det,
han kan du regne som uren.

Den som er gjerrig og provoserende,
ondskapsfull, gjerrig og falsk,
uten respekt for seg selv eller andre,
han kan du regne som uren.

Den som snakker stygt om Buddha
eller om en av hans elever,
om asketer eller om fastboende,
han kan du regne som uren.

Den som hevder å være en arahant
uten at han er det, er en tyv
i denne verden helt opp til Brahma.
Det er den laveste av de urene.

Dette er de du kan regne som urene—
nå har jeg forklart det hele for deg.
Man er ikke uren fra fødselen av
Man er ikke brahman fra fødselen av.
Gjennom egne gjerninger blir man uren.
Gjennom egne gjerninger blir man brahman.

Dette vil du forstå enda bedre
når du hører fortellingen
om en som var sønn av en lavkastemann.
Han var kjent under navnet Màtaïga.

Màtaïga vant den største berømmelse,
den som de færreste oppnår.
Mange brahmaner og adelsmenn
kom for å hedre og tjene ham.

Han steg opp til gudenes verden
på den store og plettfrie vei.
Han avviste all sanselig lidenskap
og ble mottatt i Brahmas himmel.
Hans medfødte status var ikke til hinder
for at han skulle tre inn i Brahmas himmel.

Men vi kan ofte se brahmaner
med fedre som underviser,
med slektninger som kjenner vedaene,
som likevel begår onde handlinger.

De møter klander her og nå,
de går en vond framtid i møte.
Deres medfødte status er ikke til hinder
for at de møter kritikk og lidelse.

Man er ikke uren fra fødselen av
Man er ikke brahman fra fødselen av.
Gjennom egne gjerninger blir man uren.
Gjennom egne gjerninger blir man brahman.”

Da brahmanen Aggibharadvaja hørte dette, sa han:

“Utmerket, Gotama, utmerket! Det er som å rette opp det som var blitt veltet, eller som å åpenbare det som var skjult. Det er som å vise veien til en som var gått vill, eller som å bære lys inn i mørket, slik at den som har øyne kan se det som er der. Nettopp slik har du forklart læren på mange måter, Gotama. Nå tar jeg tilflukt i deg, Gotama, i læren og i munkefellesskapet. Vær så snill å regne meg som en legvenn, Gotama, som har tatt tilflukt fra i dag av og så lenge jeg lever.”