En tekstsamling 1.9

Uragavagga—Slangekapitlet

De to yakkhaene

Satagira:
“I dag er det femtende i måneden,
det er helligdag, og natten er vakker!
La oss besøke Gotama,
for han er en dyktig lærer!”

Hemavata:
“Er han velvillig innstilt
overfor alle levende vesener?
Har han en klar holdning
overfor både godt og vondt?”

Satagira:
“Ja, han er velvillig instilt
overfor alle levende vesener.
Og han har en klar holdning
overfor både godt og vondt.”

Hemavata:
“Han tar vel ikke det han ikke blir gitt?
Behersker han seg overfor andre?
Holder han seg unna latskap?
Slurver han med sin meditasjon?”

Satagira:
“Han tar ikke det han ikke blir gitt.
Han behersker seg overfor andre.
Han holder seg unna latskap,
og han slurver ikke med sin meditasjon.”

Hemavata:
“Han farer vel ikke med løgn?
Snakker han nedsettende om noen?
Sier han noe som er usant?
Driver han med tomprat?”

Satagira:
“Han farer ikke med løgn.
Han snakker ikke nedsettende om noen.
Han sier ikke noe som er usant,
og han driver ikke med tomprat.”

Hemavata:
“Han lengter vel ikke etter sansenytelser?
Er sinnet hans rent?
Han er vel ikke full av forvirring?
Er han i stand til å se tilværelsens grunnfaktorer?”

Satagira:
“Han lengter ikke etter sansenytelser.
Sinnet hans er rent.
Han har ingen forvirring i sinnet.
Han er våken og kan se tilværelsens grunnfaktorer.”

Hemavata:
“Har han gode kunnskaper?
Er hans oppførsel ren?
Er han fri for urenheter i sinnet?
Oppstår det ikke noe nytt i ham?”

Satagira:
“Han har gode kunnskaper.
Hans oppførsel er ren.
Han er fri fra urenheter i sinnet,
og det oppstår ikke noe nytt i ham.

Vismannen har foredlet
sitt sinn, sin atferd og sin tale.
Han har kunnskap og god oppførsel.
Man roser ham sannelig med rette.

Vismannen har foredlet
sitt sinn, sin atferd og sin tale.
Han har kunnskap og god oppførsel.
Du gjør rett i å glede deg over ham.

Vismannen har foredlet
sitt sinn, sin atferd og sin tale.
Han har kunnskap og god oppførsel.
Kom, la oss gå til Gotama!

La oss gå til Gotama.
den slanke vismannen med ben som en antilope,
som mediterer ensom i skogen
uten grådighet og med lite mat.

Han vandrer alene som en løve,
den edle som ikke søker sansenytelser.
La oss gå til ham og spørre
hvordan vi kan unnslippe dødens snarer.

Han underviser og forklarer,
han kjenner alle fenomener til bunns.
Han er oppvåknet og har verken hat eller frykt.
La oss gå og spørre Gotama!”

Hemavata:
“Hvor er verden oppstått?
Hvor blir vi kjent med den?
Hva involverer verden seg i?
Hva er den plaget av?”

Mesteren:
“Verden oppstår i seks.
Vi blir kjent med den i seks.
Den involverer oss i seks.
Den er plaget av seks.”

Hemavata:
“Hva er det for en involvering
som verden er plaget av?
Si meg veien ut!
Hvordan blir vi fri fra lidelse?”

Mesteren:
“Fem sansenytelser i denne verden
med sinnet som den sjette.
Mister vi lysten på disse,
blir vi fri fra lidelse.

Dette er veien ut fra verden,
og den har jeg forklart som den er.
Dette er den undervisningen jeg gir,
og slik blir du fri fra lidelse.”

Hemavata:
“Hvem er det da som krysser floden?
Og hvem krysser havet
uten noe å stå på eller støtte seg til?
Hvem er det som ikke synker i dypet?”

Mesteren:
“Den som alltid har god moral,
som har visdom og konsentrasjon,
som vender blikket innover i oppmerksomhet,
han krysser den vanskelige floden.

Den som avstår fra sansenytelser,
som legger alle lenker bak seg,
som ikke lar nytelsene oppstå igjen,
han synker ikke i dypet.”

Hemavata:
“Se denne vismannen med dyp innsikt
som klart ser det høyeste målet,
og som ikke søker noen nytelse!
Han er fri i ethvert henseende
og vandrer den himmelske vei!

Se denne vismannen som forstår alt,
som klart ser det høyeste målet,
og som bærer sitt navn med rette!
Han gir visdom og søker ingen nytelse
og vandrer de edles vei!

Å, lykkelige morgenstund!
Å, lykkelige dag!
I dag har vi virkelig sett
den fullkomment oppvåknede
som har krysset floden og renset sitt sinn!

Disse tusen berømte yakkhaene
som har store psykiske krefter,
tar alle tilflukt til deg.
Du er vår ypperste lærer!

Sammen skal vi vandre
fra fjell til fjell, fra landsby til landsby,
og lovprise den fullkomment oppvåknede
og hans lære, som er i samsvar med sannheten!”